chaffern برنامه برنامه استفاده برنامه نویسی

chaffern: برنامه برنامه استفاده برنامه نویسی فیس اپ اپلیکیشن گوشی هوشمند تغییر چهره

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست ، به هیچ وجه نمایندگان به زیاد کردن جهشی بنزین رأی نخواهند داد

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان این که مباحث مختلفی در مورد قیمت بنزین وجود دارد،‌گفت: در حال حاضر فضای کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که تبصره ۱۸ لای

دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست ، به هیچ وجه نمایندگان به زیاد کردن جهشی بنزین رأی نخواهند داد

به هیچ وجه نمایندگان به زیاد کردن جهشی بنزین رأی نخواهند داد/دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست

عبارات مهم : بنزین

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان این که مباحث مختلفی در مورد قیمت بنزین وجود دارد، گفت: در حال حاضر فضای کمیسیون تلفیق به گونه ای است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه مربوط به حامل های انرژی است از بین بردن شود، مگر این که پیشنهادات دیگری مطرح شود.

علی بختیار در گفت وگو با ایسنا راجع به این که اخیرا بحث هایی در مورد استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح شده است آیا به معنای این است که قیمت بنزین دو نرخی خواهد شد؟ اظهار کرد: پیشنهاداتی در کمیسیون تلفیق مطرح شده است ولی هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست ، به هیچ وجه نمایندگان به زیاد کردن جهشی بنزین رأی نخواهند داد

وی تصریح کرد: در واقع فضای کمیسیون تلفیق به گونه ای است که تبصره ۱۸ لایحه بودجه به طور کامل از بین بردن شود، مگر این که تلفیق به این نتیجه برسد که با منابع درآمدی و هزینه ای نمی شود بودجه را بست و راه های دیگری در نظر گرفته شود.

نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس همچنین بیان کرد: بنابراین بحث دو نرخی شدن مطرح نشده و تصمیمی هم فعلا گرفته نشده هست، البته به نظر بنده اگر هم افزایشی مد نظر باشد باید تدریجی اعمال شود.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ با بیان این که مباحث مختلفی در مورد قیمت بنزین وجود دارد،‌گفت: در حال حاضر فضای کمیسیون تلفیق به گونه‌ای است که تبصره ۱۸ لای

بختیار در آخر خاطرنشان کرد: به هیچ وجه نمایندگان رأی به زیاد کردن جهشی بنزین نخواهند داد؛ گرچه پیشنهادهایی مطرح است تا افرادی که زیاد از الگوی مصرف از حامل های انرژی استفاده می کنند مشمول زیاد کردن قیمتی شود ولی اینها تنها موضوعاتی است که مطرح بوده و هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

واژه های کلیدی: بنزین | کمیسیون | استفاده | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog